Transportskada
Anmäl synliga skador på paketet till utlämningsstället. 
Kontakta oss för övriga skador.

Ångerrätt
Ångerrätt vid distanshandel gäller inte för livsmedel.
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Angerratt/Angerratt-vid-distanshandel/